Aktuellt:


2015-11-29, Söndag, Första söndagen i advent
11:00Gudstjänst
Adventsgudstjänst. Kyrkokören, Annika Argus, Filip Wiklund, trumpet, Marianne Nilsson. Röda korset inbjuder till adventskaffe.
Bottnaryds kyrka
11:00Gudstjänst
Adventsgudstjänst. Gustav Carlsson, trumpet. Ingemar Persson. Jullunch. Anmälan till lunchen senast måndagen den 23 november till Maj-Lis Andersson tel: 036-281 25.
Norra Unnaryds kyrka
2015-12-03, Torsdag
08:30Mässa
Morgonmässa. Marianne Nilsson
Bottnaryds kyrka
2015-12-06, Söndag, Andra söndagen i advent
11:00Gudstjänst
Adventsgudstjänst. Ingemar Persson. Röda korset inbjuder till adventskaffe. Kantor Ingemar Stenström
Mulseryds kyrka