Aktuellt:


2015-05-24, Söndag, Pingstdagen
10:00Gudstjänst
Marianne Nilsson. Kollekt: Hela människan, Jönköping.
Bottnaryds kyrka
2015-05-30, Lördag
18:00Musikgudstjänst
i Olsbo missionshus. Blix-kvartetten. Ingemar Persson.
Annan plats
2015-05-31, Söndag, Heliga Trefaldighets dag
08:00Gudstjänst
Allianskyrkan inbjuder till: Gökotta och friluftsgudstjänst vid Karsbodammen, N Unnaryd. Sofia Fransson. Tag med fikakorg.
Annan plats
10:00Gudstjänst
Ingemar Persson. Kollekt: Svenska kyrkans internationella arbete.
Angerdshestra kyrka
16:00Gudstjänst
Ekumenisk gudstjänst i Pingstkyrkan, Bottnaryd. Ingemar Persson
Annan plats