Aktuellt:


2015-03-07, Lördag
18:00Musik vid helgsmål
Norra Mo mandoliner. Marianne Nilsson. Kollekt: Fastekampanjen
Bottnaryds kyrka
2015-03-08, Söndag, Tredje söndagen i fastan
11:00Gudstjänst
Marianne Nilsson. Kollekt: Skara stiftsgård, Flämslätt
Angerdshestra kyrka
2015-03-14, Lördag
11:00Andakt
Mogården
2015-03-15, Söndag, Midfastosöndagen
11:00Mässa
Kyrkokören. Ingemar Persson. Kyrkkaffe. Brödförsäljning till förmån för fastekampanjen. Kollekt: Svenska Kyrkans Unga i Skara stift
Bottnaryds kyrka