Aktuellt:


2014-10-26, Söndag, Nittonde söndagen efter trefaldighet
11:00Mässa
Ingemar Persson
Bottnaryds kyrka
2014-10-31, Fredag
15:00Annat
Kyrkan håller öppet kl 15.00 - 18.00 för besökare på kyrkogården. Enkelt kaffe serveras i Sockenstugan
Angerdshestra kyrka
15:00Annat
Kyrkan hålles öppen för besökare på kyrkogården kl 15.00 - 18.00. Enkelt kaffe serveras
Bottnaryds kyrka
15:00Annat
Kyrkan hålles öppen kl 15.00 - 18.00 för besökare på kyrkogården. Enkelt kaffe serveras.
Mulseryds kyrka
15:00Annat
Kyrkan hålles öppen kl 15.00 - 18.00 för besökare på kyrkogården. Enkelt kaffe serveras
Norra Unnaryds kyrka
2014-11-01, Lördag, Alla helgons dag
16:00Gudstjänst
Minnesgudstjänst. Ingemar Persson. Gunilla Wallenström sjunger Atle Burmans dikter. Ragne Pettersson cello, Jan Brolin piano och orgel.
Angerdshestra kyrka
18:00Gudstjänst
Minnesgudstjänst. Ingemar Persson. Gunilla Wallenström sjunger Atle Burmans dikter. Ragne Pettersson cello, Jan Brolin piano och orgel.
Norra Unnaryds kyrka
2014-11-02, Söndag, Alla själars dag
16:00Gudstjänst
Minnesgudstjänst. Ingemar Persson. Gunilla Wallenström sjunger Atle Burmans dikter. Ragne Pettersson cello, Jan Brolin piano och orgel.
Mulseryds kyrka
18:00Gudstjänst
Minnesgudstjänst. Ingemar Persson. Gunilla Wallenström sjunger Atle Burmans dikter. Ragne Pettersson cello, Jan Brolin piano och orgel.
Bottnaryds kyrka