Aktuellt:


2016-10-01, Lördag
11:00Andakt
Mogården
2016-10-02, Söndag, Den helige Mikaels dag
11:00Mässa med dop
Marianne Nilsson
Bottnaryds kyrka
2016-10-06, Torsdag
08:30Mässa
Morgonmässa. Marianne Nilsson.
Bottnaryds kyrka
2016-10-08, Lördag
19:00Annat
Älgmålsbön. Mikael Henning.
Angerdshestra kyrka
2016-10-09, Söndag, Tacksägelsedagen
11:00Gudstjänst
Skördegudstjänst. Mikael Henning.
Norra Unnaryds kyrka
17:00Gudstjänst
Ekumenisk temagudstjänst. Sångspelet "Bara vanligt vatten" - av Per-Åke Wennerberg. Norra Mo kyrkokör tillsammans med församlingens barngrupper och barn från åk 3, Bottnarydsskolan, under ledning av Annika Argus Berättare: Anna Ingström Musiker: Per-Åke Wennerberg, trumpet och piano samt Johan Thor, Tuba. Utdelning av barnens bibel. Mikael Henning och Andreas Cucca. LRF inbjuder till kyrkkaffe i förs.hemmet med auktion av skördealster.
Bottnaryds kyrka