Aktuellt:


2015-03-31, Tisdag
19:30Andakt
Passionsandakt
Norra Unnaryds kyrka
2015-04-01, Onsdag
19:30Andakt
Passionsandakt
Norra Unnaryd, Allianskyrkan
2015-04-02, Torsdag, Skärtorsdagen
18:00Mässa
Skärtorsdagsmässa. Marianne Nilsson.
Bottnaryds kyrka
19:30Mässa
Skärtorsdagsmässa. Marianne Nilsson.
Norra Unnaryds kyrka
2015-04-03, Fredag, Långfredagen
15:00Gudstjänst
Långfredagsgudstjänst. Marianne Nilsson. Kollekt: Svenska kyrkan i utlandet
Bottnaryds kyrka
2015-04-05, Söndag, Påskdagen
11:00Gudstjänst
Påskdagsgudstjänst. Norra Mo kyrkokör. Annika Argus, körledning, piano. Mikael Olofsson, trumpet. Arnold Pettersson, trummor. Daniel Lindh, bas. Marianne Nilsson. Kollekt: Svenska kyrkan i utlandet
Bottnaryds kyrka
2015-04-06, Måndag
18:00Mässa
Emmausmässa. Ingemar Persson. Kollekt: Svenska kyrkans internationella arbete.
Mulseryds kyrka
2015-04-07, Tisdag
11:00Annat
Vi förbereder söndagens mässa
Bottnaryds kyrka, Oasen
2015-04-11, Lördag
11:00Andakt
Nattvard
Mogården
18:00Musik vid helgsmål
Ingemar Persson. Kollekt: Drottning Silvias mödrahem i Rio.
Angerdshestra kyrka
2015-04-12, Söndag, Andra söndagen i påsktiden
11:00Mässa
Ingemar Persson. Kollekt: Drottning Silvias mödrahem i Rio.
Bottnaryds kyrka