Aktuellt:


2015-08-30, Söndag, Trettonde söndagen efter trefaldighet
10:00Mässa
Marianne Nilsson. Vi välkomnar nya kyrkvärdar. Kyrkkaffe.
Bottnaryds kyrka
2015-09-05, Lördag
11:00Andakt
Mogården
18:00Helgsmålsbön
Ingemar Persson
Angerdshestra kyrka
2015-09-06, Söndag, Fjortonde söndagen efter trefaldighet
10:00Gudstjänst
i Olsbo missionshus. Ingemar Persson. Servering. Denna söndag bildar vi en psalmorkester som under Jan Brolins ledning spelar till psalmerna. Välkommen kl 08.30 med ditt instrument, sträng-, blås- eller annat instrument, så övar vi inför gudstjänsten som sänds i närradio.
Annan plats