Aktuellt:


2015-10-07, Onsdag
15:00Daglediga
Larseric Nyberg, präst, berättar om sin bok "Brev över Nordatlanten". Den handlar om två bröder som i slutet av 1800 talet utvandrade till Nordamerika. Dessa bröder var hemmahörande i Bottnaryd.
Bottnaryds fh stora salen
2015-10-08, Torsdag
08:30Mässa
Morgonmässa. Ingemar Persson
Bottnaryds kyrka
2015-10-10, Lördag
18:00Helgsmålsbön
Älgmålsbön med skördealster. Jakthorn. Marianne Nilsson. (OBS tiden!)
Angerdshestra kyrka
2015-10-11, Söndag, Tacksägelsedagen
10:00Gudstjänst
Gemensam gudstjänst med skördefest i Bottnaryds Allianskyrka.
Annan plats
16:00Gudstjänst
Gudstjänst med små och stora. Sång av barnen i Tisdagsklubben. Marianne Nilsson.
Bottnaryds kyrka
2015-10-15, Torsdag
19:00Annat
Temakväll om kyrkornas krisberedskap. Kommunens räddningsledare Göran Melin samt medarbetare i sjukhuskyrkan medverkar. Alla intresserade välkomna!
Bottnaryds fh stora salen
2015-10-17, Lördag
18:00Konsert
med "Corgi Jazz Band". Andakt av Ingemar Persson. Kollekt till omkostnaderna. Rekommenderad kollekt 50 kr. Eventuellt överskott till "Hela Människan" i Jönköping.
Norra Unnaryds kyrka
2015-10-18, Söndag, Tjugonde söndagen efter trefaldighet
11:00Mässa
Ingemar Persson
Bottnaryds kyrka