Aktuellt:


2017-04-02, Söndag, Femte söndagen i fastan
11:00Mässa
Marianne Nilsson.
Angerdshestra kyrka
2017-04-06, Torsdag
08:30Mässa
Morgonmässa. Marianne Nilsson.
Bottnaryds kyrka
2017-04-08, Lördag
11:00Andakt
Mogården
2017-04-09, Söndag, Palmsöndagen
11:00Gudstjänst
Mikael Henning. Vårlunch. Anmälan till Maj-Lis Andersson tel: 036- 281 25 senast den mån 3 april.
Norra Unnaryds kyrka
16:00Gudstjänst
Familjegudstjänst. Mikael Henning. Barngrupperna m.fl. Avslutning på fastekampanjen.
Bottnaryds kyrka