Aktuellt:


2015-04-22, Onsdag
17:00Gudstjänst
Vardagsgudstjänst. Marianne Nilsson.
Bottnaryds kyrka
2015-04-23, Torsdag
08:30Mässa
Morgonmässa
Bottnaryds kyrka
12:00Sopplunch
Andakt kl 12.00
Bottnaryds fh stora salen
19:00Andakt
Gemensam bönekväll. Marianne Nilsson.
Bottnaryds kyrka
2015-04-26, Söndag, Fjärde söndagen i påsktiden
11:00Mässa
Mässa. Ingemar Persson. Kollekt: Sveriges kristna råd.
Norra Unnaryds kyrka
18:00Konsert
"La Primavera & Gloria " Vårkonsert med Kyrkokören och den venetianska orkestern Opera da Camera di Venezia, stråk, blås, mandolin och cembalo. Dirigent: Annika Argus Från Vivaldi till svensk folkmusik.
Bottnaryds kyrka
2015-04-28, Tisdag
18:00Annat
Vi förbereder söndagens mässa
Bottnaryds kyrka, Oasen
2015-04-30, Torsdag
20:00Annat
Valborgsmässofirande. Servering i Allianskyrkan
Norra Unnaryd, Allianskyrkan
2015-05-02, Lördag
18:00Helgsmålsbön
Ulla Bondeus´ damkör och Samkören. Marianne Nilsson. Kollekt: Göteborgs kyrkliga stadsmission.
Mulseryds kyrka
2015-05-03, Söndag, Femte söndagen i påsktiden
10:00Mässa
Marianne Nilsson. Kollekt: Göteborgs kyrkliga stadsmission
Bottnaryds kyrka